torsdag 28. april 2016

Bygg sprøyterom, Stavanger!

Bygg sprøyterom!

Denne teksten sto på trykk i Stavanger Aftenblad 26.04.2016 

Forslag om å opprette sprøyterom er på trappene i Stavanger kommune. Det er på høy tid, og det vil være en ruspolitisk bommert av klasse å stemme forslaget ned.

Vi vet at antibiotika virker mot lungebetennelse. Derfor gir vi antibiotika til de som får lungebetennelse.

Vi vet at streng håndhygiene forebygger smitte. Derfor tilrettelegger man for god hygiene på alle helseinstitusjoner.

Vi vet at ulike angstdempende medikamenter hever livskvaliteten til en pasientgruppe i psykiatrien. Derfor skriver psykiatere ut disse medikamentene til denne pasientgruppa.

Vi vet at hepatitt C, HIV, botulisme er farlig. Derfor setter vi alle krefter inn på å forebygge slike slike sykdommer. Eller vent, gjør vi det?

For vi vet at sprøyterommet redder liv, og forebygger spredning av farlig smitte. Men flere av posisjonspartiene i Stavanger vil likevel ikke bygge sprøyterom. Det er vanskelig å forstå.

For vi vet at det finnes et antall injiserende rusbrukere i Stavanger, som daglig utsetter seg selv og andre for høy smitte og overdoserisiko. Også vet vi at rent utstyr og kort vei til akutt helsehjelp så godt som kan eliminere denne risikoen. Likevel er slutningen til posisjonspartiene at man ikke bør bygge spøryterom.

Grunnen er dessverre at idealet om absolutt rusfrihet som et absolutt mål, og ideen om selvpåført skittent narkomani fortsatt gjennomsyrer tankegangen til en rekke politikere. Disse ideene er avleggs. For vi vet at det er en rekke skadereduserende tiltak som kan bedre livskvaliteten til rusavhengige her og nå, og som ikke går på bekostning av forebygging, rehabilitering og ettervernstiltak i ruspolitikken forøvrig. Vi vet at folk ikke finner det attraktivt å bli narkomane eller anser narkotikabruk som legitimert fordi syke rusavhengige får helsehjelpen de trenger av kommunen. Vi vet, vi vet, vi vet! Men posisjonspolitikerne i Stavanger kommune ser enn så lenge ut til å handle mot bedre vitende. Måtte vinden snu.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar