torsdag 28. april 2016

Hvorfor ikke et tredje kjønn?

Denne teksten var på trykk i Dagbladet 26. februar 2016 

I rapporten “Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn”  ble Bent Høie anbefalt å innføre en tredje juridisk kjønnskategori. Nå legger Høie at forslaget vekk. I Grønn Ungdom savner vi en begrunnelse for hvorfor det nedpriorites å fortsette arbeidet for å bedre seksuelle minoriteters kår i Norge. En tredje kjønnskategori er nemlig et viktig skritt på veien for å anerkjenne og tolerere som samfunn at ikke alle definerer seg som kvinner eller menn.

Regjeringen skal ha skryt for å igangsette lovendringer slik at juridisk kjønnskifte blir mulig uten kjønnskifteoperasjoner. Så hvorfor stoppe der? Å innføre en tredje kjønnskategori vil komme en minoritet til gode, og har ikke negative konsekvenser for resten av befolkningen. Forslaget er ikke unikt i verden. 20% av klodens befolkning kan i dag velge et tredje juridisk kjønn i sine ID-papirer. Hvorfor ikke gi norske innbyggere muligheten? Det hersker også tvil om hvorvidt et lovverk som kun godtar to kjønn samsvarer med loven mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

For alt vi vet sitter Høie med legitime argumenter mot forslaget som bør løftes fram og møtes med motargumenter i et ordskifte som både politikere, interessegrupper kan delta i. I dag er dessverre Norsk Luthersk Misjonssamband ensomme som representanter mot å innføre en tredje kjønnskategori i den offentlige debatten. Kan vi anta at kristenkonservatives begrunnelser  er forklarer  offentligheten på tilstrekkelig hvis hvorfor forslaget nedprioriteres?

Grønn Ungdom håper helseministeren kommer med et svar. Vi vil vite hva som gjør denne saken vanskelig eller uviktig nok til at den legges på is. Dette er en diskusjon som ikke kan forbigås i kampen for et mer tolerant Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar