torsdag 4. mai 2017

Jeg heier på deg, Torstein!

Oljefondet er vår felles formue. Verdien er på over 8000 milliarder kroner. Pengene skal komme min og kommende generasjoner til gode, og det er viktig at vi forvalter penge på best mulig måte. Nå har vi kommet til et viktig veiskille, og det er ekstremt viktig å velge riktig retning. Spørsmålet som diskuteres i Stortinget: Skal vi tillate at vår felles formue kan investeres i fornybar energi og såkalt unotert infrastruktur? Ja, naturligvis, mener Miljøpartiet De Grønne og de fleste ekspertene som har uttalt seg til regjeringen. Det er det mange gode grunner til.Veksten i Oljefondet kan allerede ha nådd sin topp og verden er i endring. Dagens retningslinjer for fondsforvaltningen må derfor oppdateres. Det er Stortingets ansvar å modernisere forvaltningen for å sikre vår velferd.

Det gjør vi blant ved å tillate at vår felles formue kan investeres i framtidens energi.  Den er fornybar. Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg mener fornybar energi er attraktivt og anbefaler at fondet gis muligheten til å investere. Norges Bank mener dette gir bedre risikospredning, og at investeringer i infrastruktur for fornybar energi kan gi samme lønnsomhet som fondets øvrige investeringer. Ute i verden ser vi at stadig flere forbereder seg på å leve uten fossil energi. Antallet pensjonsfond som investerer i infrastruktur har økt med 35 prosent det siste året. En «no-brainer», har Financial Times skrevet. Markedstrendene viser at Oljefondet mister verdifull tid for hvert år som går.
Å investere i framtidens energi vil være god økonomi. Å bidra til vekst i markedet for fornybar energi infrastruktur vil også gjøre det lettere å nå de ambisiøse klimamålene i Paris-avtalen. I Norge har vi et konservativt finansdepartement. At det er ledet av Siv Jensen og Frp gjør ikke saken bedre. Finansministeren har sagt nei til å la Oljefondet investere i fornybar energi. Det er usedvanlig dumt, både av hensyn til fondets vekst, men også klima.


Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg stod for en bragd da han fikk gjennom et forslag fra blant andre Miljøpartiet De Grønne om å trekke Oljefondet ut av kull. Derfor heier vi igjen på Tvedt Solberg som må ta ansvar og gi Oljefondet det investeringsmandatet ekspertene er enige om – og som verden trenger. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar