onsdag 21. juni 2017

Regjeringen setter kortsiktig profitt over klimahensyn


I dag lyser regjeringen ut rekordmange blokker i den norske delen av Barentshavet. Til tross for at verden for lenge sida har funnet mer olje enn det klimamålene tåler at vi utvinner. Til tross for at en samlet global miljøbevegelse fraråder lete og boreaktivitet i arktiske strøk. Til tross for det internasjonale pengefondets advarsler mot å føre Norge enda dypere inn i oljeavhengigheten. Jeg er skuffa og sint. Dette er framtidsfiendtlig politikk.

Et samlet Storting er enig om at vi bør holde oss godt under minst to grader global temperaturstigning. Norge har forpliktet seg til en Parisavtale som krever at verdensbefolkningen reduserer sin oljeetterspørsel. Når regjeringen nå går inn for å åpne enda flere områder for leting gir de ett eneste signal: Norge er villig til å gamble på at verden ikke når sine klimaforpliktelser. Den norske regjering vil tjene seg rike på at verden ikke lykkes i å begrense etterspørselen etter olje. Det er opprørende.


Vi kan ikke på den ene siden si at klimamålene skal nås, og på den andre siden legge opp til fortsatt eksport av det som skaper klimakrise i uoverskuelig framtid. Det er dessuten risikabelt: hvis verden lykkes i å begrense oljeetterspørselen uten at den norske oljeavhengigheten er dempet så sliter vi. Arbeidsledigheten i et slikt scenario vil være langt verre enn den som har rammet Vestlandet siden 2014. Jeg lurer på når oljepolitikken vurderes i lys av klimarisiko. Så lenge regjeringen neglisjerer klimaperspektivet skyver de voksne foran seg en enorm problematikk og sender regninga til vår generasjon. Av hensynet til kortsiktig profitt. Det er ikke greit. Jeg forventer at Kristelig Folkeparti og Venstre blir med på å stanse 24. konsesjonsrunde. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar