fredag 23. juni 2017

Vi som kan stanse global oppvarming lever nå


Atle Simonsen (FrP) er uenig med meg  i at Statoil bør bytte navn. Han sier de som skal slukke lyset på norsk sokkel ikke er født enda. Det kommer an på hvilket ambisjonsnivå en har. Om Simonsens ambisjon bare er kortsiktig maksimering av oljeinntekter - gir teksten hans mening. Men han gir inntrykk av ¨å målet om å bekjempe global oppvarming. Med det utgangspunkt bærer argumentene hans galt avsted.

Om norsk “klimavennlig” olje
Simonsen gir oss en kjent regle om at Norge bør utvinne mest mulig olje, fordi den har lave produksjonsutslipp. Slik retorikk gir inntrykk av at  hvor oljen utvinnes i stor grad er klimamessig utslagsgivende. Men produksjon står for minimalt av utslippene knyttet til olje. Det er når olja brennes at den forurenser. Hvert fat som utvinnes på norsk sokkel fyller opp verdens karbonbudsjett litt mer, og gjør det vanskeligere for verdens befolkning å unngå farlige klimaendringer.

Det internasjonale energibyrået, som Simonsen henviser til, har regnet på ulike utslippsscenarier. For noen uker siden la de fram et for nullutslipp i 2060. Dette er det eneste scenariet som gir oss relativt god sjanse til å nå de globale klimamålene. Oljeeksport fra Norge i 100 år til er ikke forenelig med å unngå klimakrise. Tvert imot viser scenarioet at verden må la mye av oljen som er funnet ligge. Hvem mener Simonsen skal gjøre nettopp det, hvis landet med verdens største sparegris fortsetter å utvinne som aldri før? Om Simonsen mener vi ikke skal planlegge for å unngå 1,5 graders temperaturstigning, burde han ha guts til å innrømme det.  

Vi har alt å vinne
Temperaturstigning over 1,5 grader er dramatisk. Forholdene for matproduksjon forverres, hundretalls millioner vil drives på flukt. Kostnadene ved å beskytte seg mot, og reparere etter, ekstremvær vil eksplodere. Vi har alt å vinne på å unngå dette. Det er vi som lever - som må gjøre jobben. Og det er vi, og våre barn, som må leve med konsekvensene om vi mislykkes.

Vi kommer til å greie oss
Simonsen har rett i at oljenæringa er i en særstilling når det gjelder verdiskapning per ansatt. Vi kommer nok ikke til å finne èn ny enkelt ressurs som gir oss samme grunnrente som olja. Betyr dette at vi får mindre penger på bok etterpå? Ja. Sparegrisen vår vil ikke vokse i samme tempo som nå. Men må Norge bli et land med mindre velstand og mer fattigdom, uten oljenæringa? Nei. Det som finansierer velferdsstaten er at folk står i jobb. Våre naboland klarer seg helt fint uten olje. Det skal vi også gjøre.


Vi kommer, med rett politikk, til å greie oss. Ved å investere i næringer hvor vi har konkurransefortrinn; bølgekraft, havvindteknologi, skogbruk, fiskeri, tjenesteytende sektor. Mest av alt har vi å vinne på å unngå klimakrise. Er det noe som kommer til å øke utgiftene - så er det global oppvarming. Det er drastisk mye dyrere å leve i en mange grader varmere verden, enn å omstille Norge. Jeg ønsker Statoil med på laget for å få til omstillingen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar