torsdag 10. august 2017

Bruk stemmeretten din på forhånd!


Det er viktigere enn noen gang at vi forhåndsstemmer. Hvis ikke mister vi demokratisk deltakelse fra en viktig velgergruppe.

Valgdeltakelsen blant studenter er laber. Dette er et problem. Det demokratiske mandatet  til vår folkevalgte forsamling blir lavere desto lavere valgdeltakelsen er, og ikke minst: desto lavere valgdeltakelsen blir blant store stemmeberettigede grupper. Særlig synd er det at valgdeltakelsen er lav blant studenter. Studenter er nemlig ofte unge. Og unge folk får stadig mindre demokratisk kjøttvekt. Grunnen til det er rett og slett at vi lever lengre, og at velgerne dermed blir eldre. Det er ikke et argument for å ta stemmeretten fra de eldre. Det er en god grunn til at flere unge bør bruke stemmeretten. Da er forhåndsstemmeperioden viktig.

I Norge er det nemlig slik at på valgdagen kan du kun avgi stemme i det fylket du oppholder deg i, og du er kun stemmeberettiget i den kommunen du er folkeregistrert i. I sum betyr dette at personer som oppholder seg i en annen kommune enn den de er folkeregistrert i på valgdagen, ikke kan stemme. Dette gjelder først og fremst folk som er bosatt utenlands og studenter. Heldigvis går det derfor an å stemme på forhånd. 10. august åpner den offisielle perioden for forhåndsstemming, og den gode nyheten er at stadig flere bruker ukene i forkant av valget til å stemme. I 2013 stemte faktisk hele 840.000 mennesker før valgdagen. Dessverre var valgdeltakelsen blant studenter også i 2013 lav, sammenlignet med resten av befolkningen. Derfor er det viktig å snakke om muligheten for å forhåndsstemme. Mellom 10. august og 8. september kan man altså avgi sin stemme uansett hvor i landet man bor.

Alle politikere burde være interessert i å gjøre vår viktigste folkevalgte forsamling så representativ som mulig. Flere unge som avgir stemme kan sørge for bedre representativitet. Derfor oppfordrer jeg med dette innlegget alle til å bruke uka som kommer til å oppfordre folk flest til å forhåndsstemmme. Til tjeneste for demokratiet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar