fredag 24. november 2017

Hvorfor du bør boikotte Black Friday

Når Black Friday nærmer seg blir jeg moralist.
Hvis det er èn dag i året hvor forbrukerne selv kan reflektere over eget forbruksnivå, så er det den dagen. I de fleste sammenhenger mener jeg politikerne kan tillegges størstedelen av skylden for at vi har et system som gjør det enklest og billigst å fly i stedet for å ta tog, spise kjøtt fra dyr som har hatt det fælt, og å kjøpe og kjøpe nye ting i stedet for å reparere. Vi forbruker på en ineffektiv og umoderne måte, ved å la ressurser gå til spille i produksjonen og i husholdningene. Politikerne (og næringsliv) må fikse det systemet. Men du og jeg har forbrukermakt, og vi er også mennesker med oppfatninger av hva som er rett og galt. Vi trenger rom i den offentlige diskusjon til av og til å snakke om hva som er greit og ugreit, rett og galt, på individnivå.
Moral er ikke alltid en privatsak. Ofte velger jeg vekk den moralske innfallsvinkelen til problemstillinger jeg også jobber med politisk. Men Black Friday, ja, det er en fin anledning til å henvende seg til hverandre som individer også. Black Friday løser ingen problemer. Det skaper problemer. Det er et utrykk for, og er med på å forsterke, en kultur hvor det er akseptert, nesten uten unntak, å kjøpe nye ting uavhengig av behov. Personlig forbruksnivå er ikke utelukkende en privatsak. Vi deler jordas ressurser med stadig flere milliarder mennesker. Enn så lenge er det økende ressursforbruket knyttet sammen med eskalerende klimagassutslipp. De endringene som kreves i møte med dette krever sterkt politisk lederskap, men også en kulturendring nedenfra. Fra deg og meg.

Det er vanlig å snakke med vennene og familien sin om moralen i å snike i køen, mobbe, delta på dugnad, dele med hverandre, for å nevne noe. Faktisk er det også stadig mer vanlig å snakke med hverandre om moralen i å spise kjøtt. Det er bra. Vi bør også snakke om moralen i å kjøpe. Ikke fordi vi skal tilbake til et åttitall eller en steinalder, eller fordi vi ikke skal anerkjenne at det finnes masse mennesker, også i Norge som strever med å få endene til å møtes, og som bør sikres større kjøpekraft. Men fordi noen av oss kjøper alt for mye. Og det bør de få høre. Din beskjed til omgivelsene kan f. eks være å ikke kjøpe noe akkurat i morra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar