Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2016

Hvorfor ikke et tredje kjønn?

Denne teksten var på trykk i Dagbladet 26. februar 2016 
I rapporten “Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn”  ble Bent Høie anbefalt å innføre en tredje juridisk kjønnskategori. Nå legger Høie at forslaget vekk. I Grønn Ungdom savner vi en begrunnelse for hvorfor det nedpriorites å fortsette arbeidet for å bedre seksuelle minoriteters kår i Norge. En tredje kjønnskategori er nemlig et viktig skritt på veien for å anerkjenne og tolerere som samfunn at ikke alle definerer seg som kvinner eller menn.
Regjeringen skal ha skryt for å igangsette lovendringer slik at juridisk kjønnskifte blir mulig uten kjønnskifteoperasjoner. Så hvorfor stoppe der? Å innføre en tredje kjønnskategori vil komme en minoritet til gode, og har ikke negative konsekvenser for resten av befolkningen. Forslaget er ikke unikt i verden. 20% av klodens befolkning kan i dag velge et tredje juridisk kjønn i sine ID-papirer. Hvorfor ikke gi norske innbyggere muligheten? Det hersker også tvil om hvorvidt et lovverk som…

Bygg sprøyterom, Stavanger!

Bygg sprøyterom!
Denne teksten sto på trykk i Stavanger Aftenblad 26.04.2016 

Forslag om å opprette sprøyterom er på trappene i Stavanger kommune. Det er på høy tid, og det vil være en ruspolitisk bommert av klasse å stemme forslaget ned.
Vi vet at antibiotika virker mot lungebetennelse. Derfor gir vi antibiotika til de som får lungebetennelse.
Vi vet at streng håndhygiene forebygger smitte. Derfor tilrettelegger man for god hygiene på alle helseinstitusjoner.
Vi vet at ulike angstdempende medikamenter hever livskvaliteten til en pasientgruppe i psykiatrien. Derfor skriver psykiatere ut disse medikamentene til denne pasientgruppa.
Vi vet at hepatitt C, HIV, botulisme er farlig. Derfor setter vi alle krefter inn på å forebygge slike slike sykdommer. Eller vent, gjør vi det?
For vi vet at sprøyterommet redder liv, og forebygger spredning av farlig smitte. Men flere av posisjonspartiene i Stavanger vil likevel ikke bygge sprøyterom. Det er vanskelig å forstå.
For vi vet at det finnes et an…