Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2016

Klimaomstilling koster, men alternativet er langt dyrere

Publisert i Klassekampen 09.10.2016
Forurenser skal betale. Det mener vi i Grønn Ungdom er et viktig prinsipp. Klimakrisa krever at det blir dyrere å fly, slik at folk heller velger bærekraftige reisemåter, som tog, og slik at det skapes insentiver til å utvikle drivstoff laget på fornybare ressurser. Derfor er det bra at regjeringen forsvarer flypassasjeravgiften, tross Ryanairs sjofle spill.
Men, det er to store problemer med den flypassasjeravgiften vi har fått. For det første er den for lav. NHOanslår at avgiften kun vil kutte en brøkdel av de utspillene som vi må fjerne fra flysektoren. De lange flyreisene våre vil fortsette å nulle ut klimagevinsten av å ta grønnere hverdagsvalg.
Det andre problemet er at flypassasjeravgiften har gjort folk flest så til de graders sinna at utsiktene til å få på plass flere nødvendige klimatiltak synes dårlige. Særlig de tusen som må finne nye jobber fordi billigflyselskapet Ryanair brukte avgiften som påskudd til å legge ned basen på Moss lufthavn…

Parallelllsamfunn i Oslo?

I fire drabantbydeler i Oslo er andelen innvandrere i ferd med å overstige 60%. Helge Andre Njåstad fra FrP sier i dag til Klassekampen at tallene viser at vi er på full fart mot et parallellsamfunn i Oslo. Løsningen på dette påståtte problemet finnes i følge Njåstad i hans egen integreringspolitikk.

Men vent, er vi egentlig på vei i full fart mot parallellsamfunn i Oslo? Og om vi så er, vil FrPs integreringspolitikk rette opp en slik utvikling.

De korte svarene er nei og nei.

Før jeg gir litt mer utfullende svar er det viktig å klargjøre en definisjon. For hva mener vi egentlig med "parallellsamfunn"? Aftenposten har de siste månedene laget en artikkelserie om tematikken, og benytter ofte fire indikatorer på parallelle samfunn, som kan være nyttige å bruke i denne sammenheng. 1) sterk segregering fra majoritetssamfunnet, 2) akutt terrorfare, 3) høy kriminalitet, med særlig vekt på voldskriminalitet og 4) soner hvor politiet er redd for å gå inn.

Et litt lengre svar på det f…