Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juni, 2017

De glemte utslippene

Publisert i Haugesunds Avis 28.06.2017 
Cruiseskip er utslippsmastodonter. De forurenser i vanvittige mengder. Denne uka kommer fire av dem til Karmsund. De burde vært koblet til landstrøm når de ligger til kai.
Cruiseskip bruker rundt 30 tonn drivstoff hvert døgn det ligger til kai. Dette tilsvarer utslippet til 13 000 biler. Det er snakk om enorme utslipp, og forringelse av luftkvaliteten lokalt. Cruiseskipene virvler i tillegg opp havbunnen, og bidrar således til forverring av badevannskvalitet og forringelse av biologisk mangfold i havna.
Det vil ankomme 34 cruiseskip til Karmsund i 2017. En rask utregning viser at disse per døgn vil generere utslipp tilsvarende nesten 442 000 biler. Med dette i mente er det absurd at vi enda ikke har fått på plass landstrøm for cruiseskipene og andre skip, slik at de i stedet kan gå på strøm når de ligger til havn.
Folk liker å dra på tur. Enten det er med fly til Syden, eller fjerne strøk. Eller med et cruiseskip langs kysten her i Norge. Vi i D…

Vi som kan stanse global oppvarming lever nå

Publisert i Stavanger Aftenblad 22.06.2017 
Atle Simonsen (FrP) er uenig med meg  i at Statoil bør bytte navn. Han sier de som skal slukke lyset på norsk sokkel ikke er født enda. Det kommer an på hvilket ambisjonsnivå en har. Om Simonsens ambisjon bare er kortsiktig maksimering av oljeinntekter - gir teksten hans mening. Men han gir inntrykk av ¨å målet om å bekjempe global oppvarming. Med det utgangspunkt bærer argumentene hans galt avsted.
Om norsk “klimavennlig” olje Simonsen gir oss en kjent regle om at Norge bør utvinne mest mulig olje, fordi den har lave produksjonsutslipp. Slik retorikk gir inntrykk av at  hvor oljen utvinnes i stor grad er klimamessig utslagsgivende. Men produksjon står for minimalt av utslippene knyttet til olje. Det er når olja brennes at den forurenser. Hvert fat som utvinnes på norsk sokkel fyller opp verdens karbonbudsjett litt mer, og gjør det vanskeligere for verdens befolkning å unngå farlige klimaendringer.
Det internasjonale energibyrået, som Simon…

Regjeringen setter kortsiktig profitt over klimahensyn

I dag lyser regjeringen ut rekordmange blokker i den norske delen av Barentshavet. Til tross for at verden for lenge sida har funnet mer olje enn det klimamålene tåler at vi utvinner. Til tross for at en samlet global miljøbevegelse fraråder lete og boreaktivitet i arktiske strøk. Til tross for det internasjonale pengefondets advarsler mot å føre Norge enda dypere inn i oljeavhengigheten. Jeg er skuffa og sint. Dette er framtidsfiendtlig politikk.
Et samlet Storting er enig om at vi bør holde oss godt under minst to grader global temperaturstigning. Norge har forpliktet seg til en Parisavtale som krever at verdensbefolkningen reduserer sin oljeetterspørsel. Når regjeringen nå går inn for å åpne enda flere områder for leting gir de ett eneste signal: Norge er villig til å gamble på at verden ikke når sine klimaforpliktelser. Den norske regjering vil tjene seg rike på at verden ikke lykkes i å begrense etterspørselen etter olje. Det er opprørende.

Vi kan ikke på den ene siden si at kl…

Menneskevennlig byutvikling

Publisert i Haugesunds Avis 14.03.2017
Haugesund kommune går over sommeren i gang med å fjerne parkeringsplasser sør for Biblioteket i sentrum. Arealet som før har vært forbeholdt biler, skal nå tilegnes mennesker. Nå blir det park og lekeplass for de minste. Dette er en gledelig nyhet! Slike omreguleringer er med til å skape et mer levende sentrum. Å prioritere syklende, gående og kollektivreisende i bykjernen bør bli et overordnet prinsipp i all byplanlegging. 
Det er ventet enorm vekst i personreiser i hele Rogaland de neste 15 årene. Nasjonale og lokale politikere ønsker veksten skal skje på buss, sykkel og gangveier. Det er det god grunn til. Om all vekst i personreiser skal tas av bilen ville vi forpestet luftkvaliteten, bykjernene ville blitt utrivelige og verst: de fleste av oss ville brukt mange flere timer i uka på å sitte i kø inn og ut av Haugesund.
De folkevalgte forventer at folk i stadig større grad skal velge el-sykkel eller buss. Tirsdag vedtok Fylkestinget å innføre …

Ta vare på matjorda

Denne uka fikk vi jo nye tall som viser at det årlig ble omdisponer 8100 dekar matjord mellom 2004 og 2015. Utviklingen er sterkest i blant annet Rogaland.
Selv mener jeg dette er sterkt bekymringsverdig, både med tanke på matsikkerhet og selvforsyningsgrad, og ikke minst: målet om et ressurseffektivt og klimavennlig landbruk i Norge. 
De Grønne vedtok nylig nytt program, hvor vi foreslår blant annet å gjøre klima- og naturmål og vern av matjord forpliktende for areal- og transportplanlegging, herunder Nasjonal transportplan (NTP). Vi vil også gi hjemmel for varig vern av matjord i jordlova, og verne de mest produktive jordressursene. Sist, men ikke minst, foreslår vi ¨gjøre måltallet for nedbygging av matjord juridisk bindende og inkludere dette i fylkesvise og kommunale arealregnskap

For vi har ikke ubegrenset med dyrkbar mark å ta av i Norge. Knappe 4% av jorda kan brukes til matproduksjon. Når vi da har satt ambisiøse mål for selvforsyningsgraden her i landet, så er det rett og slet…

På tide med et navnebytte, Statoil!

Vi skal ut av oljeavhengigheten. Da er det på høy tid med et navnebytte for Statoil.
Folket eier Statoil. Stortinget har en eierandel på 67% i selskapet, og er dermed hovedaksjonær. I praksis betyr dette at jeg, du og vi - det norske folk - er Statoil-eiere. For oss i Rogaland kommer den direkte eller indirekte tilknytningen, som arbeidstakere, naboer, pårørende, politikere og bybrukere, i tillegg.
Statoil betyr noe for alle oss som har vokst opp i Stavanger på åtti, nitti og totusentallet. Statoil er et symbol. På vellykket forvaltning av den norske oljeformuen. Et symbol på velstand. Et symbol for byen vår. Ikke bare har de aller fleste som vokser opp i Rogaland foreldre, venner eller kjente som jobber i Statoil. Statoil er også tungt tilstede i hverdagen vår som sponsor for noen av Stavangers viktigste kulturinstitusjoner og som vertskap under ONS - for å nevne noe. Og det knyttes en stolthet til Statoil. Og til Stavanger. At Stavanger fikk hovedkontoret til et av de selskapene som…

Ligg unna, Søviknes

Publisert i Rogalands Avis 12.06.2017 

Stadig flere unge søker en framtid utenfor oljebransjen. Nå skal olje- og energiministeren bruke ungdom til å lokke andre ungdommer inn i en bransje som ikke tar vare på framtiden vår. Det er problematiske på flere plan
Denne uka deltok olje og energiminister Terje Søviknes på det første møte med sitt eget “ungdomspanel”. Til NRK sier Søviknes selv at ungdommene han har rekruttert skal jobbe med å nå unge mennesker med informasjon om hvor viktig oljenæringa vil være for den oppvoksende generasjon. Søviknes er på villspor, og det er intet mindre enn dypt provoserende at en ansvarlig statsråd gir èn enkelt bransje denne typen særbehandling.
Jeg har aldri noensinne hørt om en statsråd som på eget initiativ rekrutterer unge mennesker med formål å snakke opp èn enkelt bransje. Denne særbehandlingen burde ses på med skepsis - uavhengig av synspunkter på norsk olje og gassvirksomhet forøvrig. At enminister bruker sin tid og innflytelse på å forsøke å få…

Derfor er oljekutt realistisk

Skrevet i forlengelsen av Miljøpartiet De Grønnes landsmøtevedtak 20.05.2017 
Oljen har gitt Norge fantastiske muligheter, men om 15 år skal vi leve av noe helt annet. Miljøpartiet De Grønne foreslår en planlagt nedtrapping av norsk oljevirksomhet. Dette er ansvarlig politikk. En gradvis og kontrollert nedtrapping vil sikre norske jobber, norsk økonomi og hjelpe Norge og verden til å redde planeten fra klimaendringer. Norge skal tross alt ikke bare det beste landet i verden, men også for verden.
Mens landene rundt oss skaper grønne jobber og kutter utslipp, eksporterer Norge i dag det produktet som skaper klimaendringer. Etterspørselen etter norsk olje og gass vil synke i framtiden. Det skjer fordi stadig flere land nå satser på fornybar energi. De skal nemlig oppfylle målene i Paris-avtalen, og trygge sin egen energi- og forsyningssikkerhet. Og det skal skje raskt. Frankrikes nyvalgte president, Emmanuel Macron, har som mål at Frankrike, som er ett av Norges største eksportmarkeder fo…

Et anstendig samfunn forbyr ikke tigging

Publisert i Rogalands Avis 12.05.2017

Denne uka ble det klart at Sola kommune innfører et tiggeforbud. Kommunepolitikerne trekker fram litt ymse argumenter for vedtaket, men det er tydelig at den mye omtalte NRK-dokumentaren om tigging har spilt en rolle i å aktualisere dette. Dokumentaren som avdekker at tigging brukes av innreisende som et skalkeskjul for annen kriminalitet har opprørt mange av oss. Vi i De Grønne mener likevel at et forbud mot tigging er feil vei å gå.
I et liberalt demokrati er det nemlig veldig rart at vi skal forby en i utgangspunktet harmløs handling, fordi den kan være skalkeskjul for kriminalitet. Diskusjonen hadde vært en helt annen (eller aldri oppstått!) om det gjaldt forbud mot å la folk pusse opp husene sine fordi oppussing av hus ofte er et skalkeskjul for kriminalitet. Vi forbyr hverken frisørsalonger, bilvaskerier eller hoteller, selv om både frisørsalonger, bilvaskerier og hoteller svært ofte brukes til å skjule både hvitvasking av penger, bedrageri o…