Gå til hovedinnhold

Vi som kan stanse global oppvarming lever nå


Atle Simonsen (FrP) er uenig med meg  i at Statoil bør bytte navn. Han sier de som skal slukke lyset på norsk sokkel ikke er født enda. Det kommer an på hvilket ambisjonsnivå en har. Om Simonsens ambisjon bare er kortsiktig maksimering av oljeinntekter - gir teksten hans mening. Men han gir inntrykk av ¨å målet om å bekjempe global oppvarming. Med det utgangspunkt bærer argumentene hans galt avsted.

Om norsk “klimavennlig” olje
Simonsen gir oss en kjent regle om at Norge bør utvinne mest mulig olje, fordi den har lave produksjonsutslipp. Slik retorikk gir inntrykk av at  hvor oljen utvinnes i stor grad er klimamessig utslagsgivende. Men produksjon står for minimalt av utslippene knyttet til olje. Det er når olja brennes at den forurenser. Hvert fat som utvinnes på norsk sokkel fyller opp verdens karbonbudsjett litt mer, og gjør det vanskeligere for verdens befolkning å unngå farlige klimaendringer.

Det internasjonale energibyrået, som Simonsen henviser til, har regnet på ulike utslippsscenarier. For noen uker siden la de fram et for nullutslipp i 2060. Dette er det eneste scenariet som gir oss relativt god sjanse til å nå de globale klimamålene. Oljeeksport fra Norge i 100 år til er ikke forenelig med å unngå klimakrise. Tvert imot viser scenarioet at verden må la mye av oljen som er funnet ligge. Hvem mener Simonsen skal gjøre nettopp det, hvis landet med verdens største sparegris fortsetter å utvinne som aldri før? Om Simonsen mener vi ikke skal planlegge for å unngå 1,5 graders temperaturstigning, burde han ha guts til å innrømme det.  

Vi har alt å vinne
Temperaturstigning over 1,5 grader er dramatisk. Forholdene for matproduksjon forverres, hundretalls millioner vil drives på flukt. Kostnadene ved å beskytte seg mot, og reparere etter, ekstremvær vil eksplodere. Vi har alt å vinne på å unngå dette. Det er vi som lever - som må gjøre jobben. Og det er vi, og våre barn, som må leve med konsekvensene om vi mislykkes.

Vi kommer til å greie oss
Simonsen har rett i at oljenæringa er i en særstilling når det gjelder verdiskapning per ansatt. Vi kommer nok ikke til å finne èn ny enkelt ressurs som gir oss samme grunnrente som olja. Betyr dette at vi får mindre penger på bok etterpå? Ja. Sparegrisen vår vil ikke vokse i samme tempo som nå. Men må Norge bli et land med mindre velstand og mer fattigdom, uten oljenæringa? Nei. Det som finansierer velferdsstaten er at folk står i jobb. Våre naboland klarer seg helt fint uten olje. Det skal vi også gjøre.


Vi kommer, med rett politikk, til å greie oss. Ved å investere i næringer hvor vi har konkurransefortrinn; bølgekraft, havvindteknologi, skogbruk, fiskeri, tjenesteytende sektor. Mest av alt har vi å vinne på å unngå klimakrise. Er det noe som kommer til å øke utgiftene - så er det global oppvarming. Det er drastisk mye dyrere å leve i en mange grader varmere verden, enn å omstille Norge. Jeg ønsker Statoil med på laget for å få til omstillingen. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De det er lettest å glemme

Et opprør blant landets barnevernsansatte er i emning. Om politikerne vender det døve øret til, er det ikke bare arbeidstakerne det går utover. De som trenger aller mest at politikerne lytter er barna. Det finnes mange grupper i samfunnet vårt som rammes av urett. Det finnes enkeltmennesker som utsettes for grov kriminalitet, og blir fulgt opp for sent og for dårlig av politiet. Det finnes arbeidstakere som får sine rettigheter brutt. Det finnes eldre som ikke gis nok mat på sykehjem. Heldigvis er det sånn at mange av både enkeltpersonene og gruppene som rammes av avvik eller systematisk urettferdighet i Norge, har gode hjelpere. Gode hjelpere kan i denne sammenhengen grupperes i to: Pårørende utgjør den ene gruppen. Organisasjoner utgjør den andre. Eksempler på gode hjelpere kan være arbeidsgivere, foreldre, søsken, venner, fagforeninger eller frivillige organisasjoner. Pårørende og organisasjoner kan utgjøre en viktig kraft. De har makt, fordi de kan straffe politikere ved valg når…

Hvorfor jeg velger De Grønne

I dag stiller jeg til valg for Miljøpartiet De Grønne. Og jeg vil prøve å forklare hvorfor. Det er typisk politikk at problemer ikke løses før en står til knes i dem. For de politikerne som oppdager at vi kanskje får en alvorlig og presserende utfordring om 20 år, er det vanskelig å gå til valg på å begynne å spare og forberede seg allerede i dag.
Politikere skal velges, og det er dritvanskelig å mobilisere velgerne på en problembeskrivelse som ikke føles akutt. Som ikke kjennes på kroppen. Dette er en åpenbar grunn til at det er så grunnleggende vanskelig for politikere og politiske partier å gjennomføre den politikken som er nødvendig i møte med klimakrisa. Unnlater vi å handle før konsekvensene av to graders global temperaturstigning inntreffer, så er vi da allerede på stø kurs mot enda flere graders oppvarming. Dagens temperaturøkning er ikke en konsekvens av gårsdagens utslipp, men utslipp fra en tid min generasjon ikke var en del av. På samme måte er ei heller gevinsten vi oppnå…

Forbudet mot eggdonasjon er urettferdig

Høyres prinsipprogramkomitè vil beholde forbudet mot eggdonasjon. Det er ikke overraskende at de lander på denne konklusjonen. Argumentasjonen til komiteens leder derimot, er både oppsiktsvekkende og uholdbar.
Jan Tore Sanner har brukt to argumenter mot å oppheve forbudet. For det første er det forskjell på sæddonasjon, som allerede er tillatt, og eggdonasjon, sier han. Men spørsmålet er ikke om det er en forskjell, men om forskjellen er relevant. Vi ser først på det medisinske. Eggdonasjon krever et inngrep, i motsetning til sæddonasjon. Men medfører inngrepet en uforholdsmessig risiko? Da Bioteknologirådet anbefalte at det, under visse vilkår, burde tillates med eggdonasjon, vektla de at ingen av de norske fagpersonene som ble kontaktet så medisinsk risiko som tungtveiende. Risikoen er ikke større enn ved prøverørsbefruktning. Altså: Selv om eggdonasjon er en mer omfattende prosess enn sæddonasjon, kan ikke denne forskjellen regnes som relevant.
En annen forskjell på donasjon av egg…