Gå til hovedinnhold

Ligg unna, Søviknes

Publisert i Rogalands Avis 12.06.2017 

Stadig flere unge søker en framtid utenfor oljebransjen. Nå skal olje- og energiministeren bruke ungdom til å lokke andre ungdommer inn i en bransje som ikke tar vare på framtiden vår. Det er problematiske på flere plan

Denne uka deltok olje og energiminister Terje Søviknes på det første møte med sitt eget “ungdomspanel”. Til NRK sier Søviknes selv at ungdommene han har rekruttert skal jobbe med å nå unge mennesker med informasjon om hvor viktig oljenæringa vil være for den oppvoksende generasjon. Søviknes er på villspor, og det er intet mindre enn dypt provoserende at en ansvarlig statsråd gir èn enkelt bransje denne typen særbehandling.

Jeg har aldri noensinne hørt om en statsråd som på eget initiativ rekrutterer unge mennesker med formål å snakke opp èn enkelt bransje. Denne særbehandlingen burde ses på med skepsis - uavhengig av synspunkter på norsk olje og gassvirksomhet forøvrig. At en minister bruker sin tid og innflytelse på å forsøke å få ungdommer til å velge karriere innenfor olje og gassbransjen er rett og slett dårlig rolleforståelse. Terje Søviknes sin oppgave som olje og energiminister er å føre regjeringens olje og energipolitikk. Om han ikke er fornøyd med norske ungdommers holdninger til olje og klima, bør han spørre seg hvem sin oppgave det er å hanskes med det. Såvidt meg bekjent er det ikke paneler nedsatt av regjeringen som pleier å ha ansvar for å rådgi unge både vedrørende politiske preferanser og utdanningsvalg.

Søviknes metoder er ikke bare prinsipielt problematiske. De er også vanskelige å forsvare i et pragmatisk perspektiv. Ministeren  forsøker desperat å rekruttere norske ungdommer til en bransje som har mistet 40.000 arbeidsplasser bare på tre år. Han forsøker å rekruttere norske ungdommer til en bransje som går høyst usikre tider i møte. En bransje som lever av å selge et produkt som klima ikke tåler at vi bruker ubegrenset av. Et produkt som blir dyrere og dyrere å utvinne på norske felt. Uansett hvor mange ganger Søviknes gjentar at det er “god plass til norsk olje og gass innenfor et tograderscenario”, kommer han ikke utenom et ugjendrivelige faktum: olje og gass er i ferd med å få reell konkurranse fra andre energikilder, og kombinert med effektiv klimapolitikk gir dette stor risiko for prisfall.

Vi kan gruble og diskutere til vi blir blå om hvor sannsynlig det er at verden etterspør olje fra norske felt om 30-50 år. Men, så lenge det er en moderat risiko for at etterspørselen er veldig mye mindre - og at den på sikt uansett skal langt ned - burde det holde som grunnlag for å la være å overbevise norske ungdommer om at oljebransjen er et trygt sted å bygge karriere på sikt. Søviknes sitt prosjekt bærer preg av propaganda, tomt valgflesk og desperasjon, fra en minister som burde fokusert på ordet energi framfor kun olje i sin tittel. Og med det heller fokusere på å skape en tryggere framtid for ungdommene og framtidens generasjoner. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De det er lettest å glemme

Et opprør blant landets barnevernsansatte er i emning. Om politikerne vender det døve øret til, er det ikke bare arbeidstakerne det går utover. De som trenger aller mest at politikerne lytter er barna. Det finnes mange grupper i samfunnet vårt som rammes av urett. Det finnes enkeltmennesker som utsettes for grov kriminalitet, og blir fulgt opp for sent og for dårlig av politiet. Det finnes arbeidstakere som får sine rettigheter brutt. Det finnes eldre som ikke gis nok mat på sykehjem. Heldigvis er det sånn at mange av både enkeltpersonene og gruppene som rammes av avvik eller systematisk urettferdighet i Norge, har gode hjelpere. Gode hjelpere kan i denne sammenhengen grupperes i to: Pårørende utgjør den ene gruppen. Organisasjoner utgjør den andre. Eksempler på gode hjelpere kan være arbeidsgivere, foreldre, søsken, venner, fagforeninger eller frivillige organisasjoner. Pårørende og organisasjoner kan utgjøre en viktig kraft. De har makt, fordi de kan straffe politikere ved valg når…

Hvorfor jeg velger De Grønne

I dag stiller jeg til valg for Miljøpartiet De Grønne. Og jeg vil prøve å forklare hvorfor. Det er typisk politikk at problemer ikke løses før en står til knes i dem. For de politikerne som oppdager at vi kanskje får en alvorlig og presserende utfordring om 20 år, er det vanskelig å gå til valg på å begynne å spare og forberede seg allerede i dag.
Politikere skal velges, og det er dritvanskelig å mobilisere velgerne på en problembeskrivelse som ikke føles akutt. Som ikke kjennes på kroppen. Dette er en åpenbar grunn til at det er så grunnleggende vanskelig for politikere og politiske partier å gjennomføre den politikken som er nødvendig i møte med klimakrisa. Unnlater vi å handle før konsekvensene av to graders global temperaturstigning inntreffer, så er vi da allerede på stø kurs mot enda flere graders oppvarming. Dagens temperaturøkning er ikke en konsekvens av gårsdagens utslipp, men utslipp fra en tid min generasjon ikke var en del av. På samme måte er ei heller gevinsten vi oppnå…

Forbudet mot eggdonasjon er urettferdig

Høyres prinsipprogramkomitè vil beholde forbudet mot eggdonasjon. Det er ikke overraskende at de lander på denne konklusjonen. Argumentasjonen til komiteens leder derimot, er både oppsiktsvekkende og uholdbar.
Jan Tore Sanner har brukt to argumenter mot å oppheve forbudet. For det første er det forskjell på sæddonasjon, som allerede er tillatt, og eggdonasjon, sier han. Men spørsmålet er ikke om det er en forskjell, men om forskjellen er relevant. Vi ser først på det medisinske. Eggdonasjon krever et inngrep, i motsetning til sæddonasjon. Men medfører inngrepet en uforholdsmessig risiko? Da Bioteknologirådet anbefalte at det, under visse vilkår, burde tillates med eggdonasjon, vektla de at ingen av de norske fagpersonene som ble kontaktet så medisinsk risiko som tungtveiende. Risikoen er ikke større enn ved prøverørsbefruktning. Altså: Selv om eggdonasjon er en mer omfattende prosess enn sæddonasjon, kan ikke denne forskjellen regnes som relevant.
En annen forskjell på donasjon av egg…