Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mai, 2017

Det framtidsfiendtlige partiet

Denne helga gikk Fremskrittspartiets landsmøte av stabelen. De har nå sittet i regjering i snart fire år, og vi i De Grønne mener det er nok. Vi kommer ikke til å støtte en regjering som Fremskrittspartiet er en del av. Det er det flere grunner til, men de kan alle oppsummeres i en setning: Fremskrittspartiet tar ikke vare på framtida vår.
Et åpenbart eksempel er den økonomiske politikken FrP fører i regjering. FrP har sammen med Høyre satt rekord i oljepengebruk de siste tre årene, samtidig som inntektene til vår felles sparegris avtar. Pengene brukes til å finansiere skatteletter, blant annet mer romslige ordninger for den gruppen pensjonister som sitter bedre i det enn minstepensjonister. Hele min generasjon burde egentlig tatt til gatene mot denne politikken, som vi får regninga for.
Integreringspolitikken er et kapittel for seg selv. Her skal riktignok deler av regjeringsapparatet ha skryt for å være flinkere til å sørge for rask bosetting av de som får opphold, enn den rødgrøn…

Jeg heier på deg, Torstein!

Oljefondet er vår felles formue. Verdien er på over 8000 milliarder kroner. Pengene skal komme min og kommende generasjoner til gode, og det er viktig at vi forvalter penge på best mulig måte. Nå har vi kommet til et viktig veiskille, og det er ekstremt viktig å velge riktig retning. Spørsmålet som diskuteres i Stortinget: Skal vi tillate at vår felles formue kan investeres i fornybar energi og såkalt unotert infrastruktur? Ja, naturligvis, mener Miljøpartiet De Grønne og de fleste ekspertene som har uttalt seg til regjeringen. Det er det mange gode grunner til.Veksten i Oljefondet kan allerede ha nådd sin topp og verden er i endring. Dagens retningslinjer for fondsforvaltningen må derfor oppdateres. Det er Stortingets ansvar å modernisere forvaltningen for å sikre vår velferd.
Det gjør vi blant ved å tillate at vår felles formue kan investeres i framtidens energi.  Den er fornybar. Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg mener fornybar energi er attraktivt og anbefaler at fondet gis mulig…