Gå til hovedinnhold

Jeg heier på deg, Torstein!

Oljefondet er vår felles formue. Verdien er på over 8000 milliarder kroner. Pengene skal komme min og kommende generasjoner til gode, og det er viktig at vi forvalter penge på best mulig måte. Nå har vi kommet til et viktig veiskille, og det er ekstremt viktig å velge riktig retning. Spørsmålet som diskuteres i Stortinget: Skal vi tillate at vår felles formue kan investeres i fornybar energi og såkalt unotert infrastruktur? Ja, naturligvis, mener Miljøpartiet De Grønne og de fleste ekspertene som har uttalt seg til regjeringen. Det er det mange gode grunner til.Veksten i Oljefondet kan allerede ha nådd sin topp og verden er i endring. Dagens retningslinjer for fondsforvaltningen må derfor oppdateres. Det er Stortingets ansvar å modernisere forvaltningen for å sikre vår velferd.

Det gjør vi blant ved å tillate at vår felles formue kan investeres i framtidens energi.  Den er fornybar. Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg mener fornybar energi er attraktivt og anbefaler at fondet gis muligheten til å investere. Norges Bank mener dette gir bedre risikospredning, og at investeringer i infrastruktur for fornybar energi kan gi samme lønnsomhet som fondets øvrige investeringer. Ute i verden ser vi at stadig flere forbereder seg på å leve uten fossil energi. Antallet pensjonsfond som investerer i infrastruktur har økt med 35 prosent det siste året. En «no-brainer», har Financial Times skrevet. Markedstrendene viser at Oljefondet mister verdifull tid for hvert år som går.
Å investere i framtidens energi vil være god økonomi. Å bidra til vekst i markedet for fornybar energi infrastruktur vil også gjøre det lettere å nå de ambisiøse klimamålene i Paris-avtalen. I Norge har vi et konservativt finansdepartement. At det er ledet av Siv Jensen og Frp gjør ikke saken bedre. Finansministeren har sagt nei til å la Oljefondet investere i fornybar energi. Det er usedvanlig dumt, både av hensyn til fondets vekst, men også klima.


Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg stod for en bragd da han fikk gjennom et forslag fra blant andre Miljøpartiet De Grønne om å trekke Oljefondet ut av kull. Derfor heier vi igjen på Tvedt Solberg som må ta ansvar og gi Oljefondet det investeringsmandatet ekspertene er enige om – og som verden trenger. 

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

De det er lettest å glemme

Et opprør blant landets barnevernsansatte er i emning. Om politikerne vender det døve øret til, er det ikke bare arbeidstakerne det går utover. De som trenger aller mest at politikerne lytter er barna. Det finnes mange grupper i samfunnet vårt som rammes av urett. Det finnes enkeltmennesker som utsettes for grov kriminalitet, og blir fulgt opp for sent og for dårlig av politiet. Det finnes arbeidstakere som får sine rettigheter brutt. Det finnes eldre som ikke gis nok mat på sykehjem. Heldigvis er det sånn at mange av både enkeltpersonene og gruppene som rammes av avvik eller systematisk urettferdighet i Norge, har gode hjelpere. Gode hjelpere kan i denne sammenhengen grupperes i to: Pårørende utgjør den ene gruppen. Organisasjoner utgjør den andre. Eksempler på gode hjelpere kan være arbeidsgivere, foreldre, søsken, venner, fagforeninger eller frivillige organisasjoner. Pårørende og organisasjoner kan utgjøre en viktig kraft. De har makt, fordi de kan straffe politikere ved valg når…

Hvorfor jeg velger De Grønne

I dag stiller jeg til valg for Miljøpartiet De Grønne. Og jeg vil prøve å forklare hvorfor. Det er typisk politikk at problemer ikke løses før en står til knes i dem. For de politikerne som oppdager at vi kanskje får en alvorlig og presserende utfordring om 20 år, er det vanskelig å gå til valg på å begynne å spare og forberede seg allerede i dag.
Politikere skal velges, og det er dritvanskelig å mobilisere velgerne på en problembeskrivelse som ikke føles akutt. Som ikke kjennes på kroppen. Dette er en åpenbar grunn til at det er så grunnleggende vanskelig for politikere og politiske partier å gjennomføre den politikken som er nødvendig i møte med klimakrisa. Unnlater vi å handle før konsekvensene av to graders global temperaturstigning inntreffer, så er vi da allerede på stø kurs mot enda flere graders oppvarming. Dagens temperaturøkning er ikke en konsekvens av gårsdagens utslipp, men utslipp fra en tid min generasjon ikke var en del av. På samme måte er ei heller gevinsten vi oppnå…

Forbudet mot eggdonasjon er urettferdig

Høyres prinsipprogramkomitè vil beholde forbudet mot eggdonasjon. Det er ikke overraskende at de lander på denne konklusjonen. Argumentasjonen til komiteens leder derimot, er både oppsiktsvekkende og uholdbar.
Jan Tore Sanner har brukt to argumenter mot å oppheve forbudet. For det første er det forskjell på sæddonasjon, som allerede er tillatt, og eggdonasjon, sier han. Men spørsmålet er ikke om det er en forskjell, men om forskjellen er relevant. Vi ser først på det medisinske. Eggdonasjon krever et inngrep, i motsetning til sæddonasjon. Men medfører inngrepet en uforholdsmessig risiko? Da Bioteknologirådet anbefalte at det, under visse vilkår, burde tillates med eggdonasjon, vektla de at ingen av de norske fagpersonene som ble kontaktet så medisinsk risiko som tungtveiende. Risikoen er ikke større enn ved prøverørsbefruktning. Altså: Selv om eggdonasjon er en mer omfattende prosess enn sæddonasjon, kan ikke denne forskjellen regnes som relevant.
En annen forskjell på donasjon av egg…