Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra september, 2016

Boligpolitikken er urettferdig

Publisert i Aftenposten Si ;D 26.09.2016
Min generasjon er på mange måter utrolig heldig. Vi lever i et samfunn med relativt små forskjeller, en solid velferdsstat og en folketrygd som sikrer oss livsopphold i alle livets faser. Det begynner imidlertid å danne seg et unntak fra regelen om likhet og like muligheter i Norge. Det gjelder boligpolitikken.
Det er rett og slett urettferdig at vår foreldregenerasjon har tjent enorme summer penger bare på tilfeldigvis å ha kjøpt bolig på det rette tidspunktet. Det er urettferdig at vi som vokser opp i dag ikke har utsikter til å komme inn på boligmarkedet før kanskje sju-åtte år etter vi er ferdig utdanna, selv om vi sparer penger mens vi studerer. Det kanskje mest urettferdige er at det ikke er tilfeldig at det er blitt sånn.
I etterkrigstidens Norge satsa nemlig regjeringen på en sosial boligbyggingspolitikk hvor målet var at alle skulle få mulighet til å eie. Da var boligmarkedet politisk regulert, og man kunne holde prisveksten på et moder…

47 norske ulver skal skytes. Det er en skam.

Publisert i Dagbladet 25.09.2016
Etter at norske rovviltnemder forrige uke vedtok at 47 norske ulver skal skytes i vinter, har debatten om norsk rovdyrpolitikk fått nytt liv. Blant de som støtter vedtaket er det særlig tre argumenter som stadig løftes fram for å rettferdiggjøre uttak av to tredjedeler av den norske ulvebestanden. Ingen av dem holder vann.
Først må vi ha det klart for oss hva det egentlig betyr at to tredjedeler av den norske ulvebestanden skal skytes samtidig som ulvesonen innskrenkes. Med en bestand på under 40 individer vil forutsetningene for sunn reproduksjon svekkes radikalt. I praksis vil dette være et stort steg på vei mot utryddelse av ulv i norsk fauna. Hvorfor mener noen at dette er greit og riktig?
Det første argumentet som trekkes fram er at den todelte målsetningen om levende beitenæring og levedyktig ulvebestand, er umulig. Ulven må vike for sauenæringa fordi belastningen på sauebønder og befolkning forøvrig i, og i randen av ulvesonen er for stor. Det er…

Ikke feig ut i ruspolitikken

Publisert på rus.no 20.09.2016
Siden 2013 har det vært en tendens i Miljøpartiet De Grønne til å la seg skremme til taushet om egen ruspolitikk. Det er ikke så rart. Mens Actis og Norsk narkotikapolitiforening har svartmalt alle som problematiserer forbudslinja, har partiet fra pressen måttet tåle kjipe karakteristikker på grunn av forslag om å utrede regulering av cannabis og avkriminalisering av rusmidler. Krefter i partiet har villet reversere linja i ruspolitikken, og således gjøre partiet mer spiselig. Men vinden snur i rusdebatten. Da ville det være dumt om De Grønne skulle gå vekk fra sin progressive ruspolitikk. Vi har nemlig hatt rett hele tiden.
La oss spole litt tilbake. Det er 2013. De Grønnes byks på meningsmålingene har gitt journalistene hakeslepp. Plutselig konkurrerer alle om å drive mest mulig kritisk journalistikk overfor partiet. Programforslagene om ruspolitikk blir av Dagsrevyen og Aftenposten brukt til å underbygge fortellingen om at De Grønne er et uerfarent, ra…

Dette kan vi leve av

Publisert i Klassekampen 16.09.2016
Det skjer en eksplosiv økning i antall nye bedrifter på Vestlandet.  I flere kommuner har etableringen av nye virksomheter skutt i været det siste året. Årsaken? Nedbemanning i offshoreindustrien, lav oljepris og risikokapital til rådighet for smarte hoder. Disse tallene sår tvil på påstandene om at norsk økonomi vil falle sammen uten inntekter fra olje og gass i minst femti år til. Det er på tide at vi roper det høyt: det kan gå veldig godt for Norge selv om vi reduserer vår oljeavhengighet. Men for at et nytt næringsliv skal blomstre opp tidsnok til at vi også kutter klimagassutslipp i en rasende fart, kreves det en annerledes og radikal politikk.
Det snakkes egentlig ganske lite om de nye næringene. Offentlig debatt er redusert til en evigvarende kjekling mellom Arbeiderpartiet og Høyre om hvorvidt skattekutt skaper nye jobber eller ikke. Å legge det politiske rammeverket for framtidens fossilfrie næringsliv krever langt mer enn polemikk om formue…

Olje er ikke miljøvennlig

Publisert i Stavanger Aftenblad 14.09.2016
Statoil-sjefen påsto nylig at oljeboring i Lofoten er klimavennlig. Anne Kathrine Nygård Berg omtaler i sitt svar til meg norsk olje som “den mest miljøvennlige oljen i verden”. Premisset for en slik påstand er at det finnes miljøvennlig olje. Hun påstår også [sitat] “(...) ta innover seg hva norsk olje og gass kan bidra med i et klimaperspektiv”, og [sitat] “klimaets store fiende heter ikke gass. Eller olje.”, samt [sitat] “for det er ikke Norges (olje)produksjon som er en del av problemet, tvert i mot er det en del av (klima)løsningen”.
Vel, jeg gir Nygård Bergh rett i at hverken hun eller Sætre har brukt begrepet “klimaeventyr”. Men poenget mitt består uavhengig av begrepsbruken: Statoilsjefen og politikere som Nygård Bergh prøver å framstille olje som miljøvennlig. Det levner de innledende sitatene ingen tvil om. Måten de underbygger denne framstillingen på holder fortsatt ikke vann.
Det påstås at alle - inkludert FNs klimapanel - mener ol…

En falsk oljefortelling

Publisert i Stavanger Aftenblad 07.09.2016
Jeg har vært på oljemessa. Det har på mange måter vært en flott opplevelse å få lære mer om den hittil mest innbringende næringen Norge - og min hjemby - har hatt. På tur med supplybåten Stril Pioner fikk jeg et bittelite innblikk i en arbeidshverdag på sjøen. Den industrielle teknologien i verdensklasse, alle de kloke hodene og sterke armene som sammen utgjør en utrolig arbeidsstyrke har jeg såvidt fått ane omfanget av. Og det er klart at jeg, en miljøpartist, syns dette er lærerikt. Jeg blir inspirert, og forstår rekkevidden av det olja har tilført Norge.
Og likevel blir jeg sint. Ikke på arbeidsfolka, ikke på oljeeventyret, ikke på fordums politikere som har lagt rammene for de arbeidsplassene og enorme verdiene vi har fått. Jeg er sint på de som nå forteller en usann historie om olja. De som forteller oss at oljeeventyret er et klimaeventyr.
Jeg går nemlig med på at olja har vært viktig for å bygge velferdstaten slik vi kjenner det i dag. …