mandag 4. november 2013

Byplanlegging - vi trenger en ny kurs.

I ukeavisa Dag og Tid kunne man idag lese at vi går nok en ny vinter, med dårlig byluftkvalitet i møte. I Stavanger Aftenblad kunne man forrige uke lese at byen får strykkarakter på luftkvalitet i likhet med Bergen, Oslo og Trondheim. Målingene er laget som et gjennomsnitt av de siste tre års gjennomsnittskvalitet. 

Vi vet at tungt forurensa luft i storbyene gjør oss syke. Svevestøv absorberes av lungene våre, mens nitrogenoksid forgifter bymiljøet. Vi vet at det er farlig, vi vet at luftkvaliteten bare er nok et symptom på en ubehagelig sannhet. Byplanlegginga går i feil retning, bilen blir vektlagt i større grad enn mennesket, helsa og ikke minst klima. 

Det er et alarmerende sterkt behov for retningsskifte innen byplanlegginga. Skal vi bygge og forme lavutslipps-byer ha håp om å innfri ESAs krav til luftkvalitet så snart som mulig, eller skal vi rett og slett fortsette å bygge byer for bilister? For det er her problemets kjerne ligger – i personbiltrafikken. 
Vi kan selvsagt distansere oss litt fra problemet ved å minimere det til ubetydelige faktum som; vi kjører for gamle biler, andelen dieselmotorer er for høy etc. Eller vi kan si det sant som er; vi kjører rett og slett for mye bil. Punktum. 

Skal vi ha et reelt håp om å snu denne utviklinga kan vi ikke hvile våre bilseterumper på pinglete virkemidler som vedovnvrakpant og såkalte ”trafikkregulerende tiltak”. Vi kan ikke gjemme oss vekk og tenke at pisker vi bare litt ekstra med økt rushtidsavgift, får vi bare en litt nyere bilpark – så er saken ute av verden. Den kommer til å innhente oss, helt til vi velger å ta problemet ved roten og innse at her må arbeid til. 

Både nasjonalt og regionalt må politikerne ta sikte på å bekjempe en bilistkultur som gjennomsyrer samferdselspolitikken i skremmende høy grad. Det må prioriteres sykkel og gangvei foran flere felt, investeres mye hardere i kollektivtilbudet. Det holder ikke å gjøre det dyrere å kjøre bil i en region som f. eks Stor-Stavanger hvor de fleste allerede har råd til 2-3 kjøretøy, og bilen alltid utkonkurrerer bussen på reisetid – selv med kø. Nei, man må våge å tro at kollektivtilbudet kan bli mer effektivt og populært enn bilen, også må man handle der etter.


Bystyre og fylkestingspolitikere, dere må hente supersatsninga på kollektiv, på sykkel, på grønne løsninger ut av ”på-sikt-kategorien”. Når klimagassutslippene går opp, lufta gjør folk sjuke og vi bruker timevis på kø hver eneste dag, er det et signal om at den virkelige kursendringen i byplanlegginga burde begynt for lenge siden. Vi trenger et paradigmeskifte – vi skal ha en byplanlegging med mennesket og ikke bilen som norm. Folk må få et bedre alternativ til bilen, for først da begynner man å bevege seg i retning de virkelige målene. For det er vel dit vi v? Løsninga – den ligger i lufta –, men griper dere den?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar