mandag 26. september 2016

Boligpolitikken er urettferdig


Min generasjon er på mange måter utrolig heldig. Vi lever i et samfunn med relativt små forskjeller, en solid velferdsstat og en folketrygd som sikrer oss livsopphold i alle livets faser. Det begynner imidlertid å danne seg et unntak fra regelen om likhet og like muligheter i Norge. Det gjelder boligpolitikken.

Det er rett og slett urettferdig at vår foreldregenerasjon har tjent enorme summer penger bare på tilfeldigvis å ha kjøpt bolig på det rette tidspunktet. Det er urettferdig at vi som vokser opp i dag ikke har utsikter til å komme inn på boligmarkedet før kanskje sju-åtte år etter vi er ferdig utdanna, selv om vi sparer penger mens vi studerer. Det kanskje mest urettferdige er at det ikke er tilfeldig at det er blitt sånn.

I etterkrigstidens Norge satsa nemlig regjeringen på en sosial boligbyggingspolitikk hvor målet var at alle skulle få mulighet til å eie. Da var boligmarkedet politisk regulert, og man kunne holde prisveksten på et moderat nivå selv om skattesystemet var laget slik at det lønnet seg å eie. Feilen skjedde noen tiår senere. På slutten av åttitallet ble nemlig det norske boligmarkedet deregulert uten at man tok vekk alle skattefordelene ved å eie både én og to boliger. Dette har ført til at det lønner seg å investere i bolig framfor alt annet. Når veldig mange mennesker vil kjøpe bolig for å investere og leie ut, framfor å bo i den selv, er det klart det blir et misforhold mellom tilbud og etterspørsel. Det er vi som er unge nå som taper.

Så, hvorfor gjør ikke voksenpolitikerne noe med dette problemet? Hvorfor gjør de det ikke litt dyrere å ta opp lån, eller skattlegger de som eier mange boliger litt hardere? Fordi de har malt seg opp i et hjørne. Nesten alle velgerne, hittil, har nemlig tjent på utviklinga, fordi voksengenerasjonen allerede eide bolig da prisveksten startet. Voksenpolitikerne er redd for å gjøre seg upopulære hos de voksne velgerne, og tør derfor ikke gjøre noe med boligproblemet. Det mener vi i Grønn Ungdom er pysete, og kortsiktig. Det vil nemlig bare skape nye problemer om vi får et klasseskille på tvers av generasjoner. Det er dette dagens boligpolitikk i verste fall kan medføre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar