mandag 7. november 2016

Vi trenger et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja

Fredag skrev VG på lederplass at det vil være riktig å gjennomføre en konsekvensutredning av oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det understrekes at vi alltid har godt av ny kunnskap og at en konsekvensutredning slettes ikke er synonymt med å åpne områdene. Det har VG rett i. VG har også rett i at sannsynligheten er, om vi legger historien til grunn, relativt liten for naturkatastrofer som følge av utslippsulykker i disse områdene. Selvsagt vil det fortsatt være et reelt spørsmål om vi skal være villig til å gå med på noe risiko som helst, men la nå akkurat det gå.VGs standpunkt synes å være at såfremt vi kan konkludere med at risikoen for utslippsulykker er lav, og en konsekvensutredning viser at produksjonsutslippene ved oljeutvinning i disse områdene kan holdes lave - så bør olja hentes opp. Men dette holder ikke.
VG gått med på ideen om at det er riktig av Norge å fortsette å utvinne olje så lenge produksjonsutslippene holder seg litt under verdensgjennomsnittet. Og det er altså feil. Selv med lavere produksjonsutslipp er det særdeles gode grunner til ikke å åpne nye oljefelt i Norge.Den første av dem er at Norge antageligvis vil bidra til å kutte utslipp globalt jo mindre olje vi eksporterer. (Kilde: SSB).
Den andre grunnen er at Norge, om vi som vestlig rikt industriland velger å gi et signal om at vår oljealder går mot slutten antageligvis vil bidra til et langt bedre forhandlingsklima mellom industriland og utviklingsland i de globale klimaforhandlingene. Vi skal _ikke_ underslå Norges betydning her.
Den tredje grunnen er at om Norge, et land med en lang forblåst kyststripe, variert natur og en høyt utdannet befolkning er blant de første oljelandene til å trappe ned oljeproduksjonen kan vi utnytte vår egne konkurransefortrinn. Hvis ikke risikerer vi at næringsutvikling knyttet til batteriteknologi, utnytting av fornybar energi og fornybare ressurser ikke skjer i Norge - men helt andre steder. Da vil vår overgang til et fossilfritt næringsliv bli langt hardere om noen tiår.
I stedet for i det minste å svippe innom disse momentene sluker VG agnet fra Norsk olje og gass rått, og går med på at det eneste kriteriet (bortsett fra naturvernhensyn) for å avgjøre hvor verdens resterende oljeutvinning skal skje er produksjonsutslipp. Det er unyansert rett og slett.
PS. Sannsynligheten for at vi kan få til veldig lave produksjonsutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er lav


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar