fredag 13. januar 2017

Ja, olja er en helt unik ressurs

Vi tjener absurd mye penger på olje og gass. Og vi nyter godt av det. Takket være smarte politikere, og særlig en arbeidsstyrke som er i verdensklasse på sitt felt. Fantastisk mye penger tjener hele Norge på det.
Men jeg blir lei, sånn som når denne saken publiseres i dag, av at Norsk olje og gass og diverse politiske aktører presenterer tall på oljeinntekter sammen med en påstand om at vi som argumenterer for lavere utvinningstempo ikke forstår hvor pengegenererende oljenæringa er. At vi er naive, foraktfulle miljønisser som tror vi kommer til å tjene like mye på en ny næring eller, gud forby, "dennyeolja".
Selvsagt blir det en massiv utfordring å gjør oss mindre avhengig av en så inntektsbringende ressurs. Vi kommer ikke til å finne èn erstatning for olja. Vi kommer ikke til å finne mange erstatninger fra olja som i sum er like inntektsbringende. Vi kommer til å finne noe å leve av, men vi kommer til å tjene mindre penger på det enn olja.
Vi kommer til å leve av andre naturressurser til havs, langs kyststripa, og i skogen. Vi kommer til å leve av en sterkere fastlandsindustri og kanskje bedre utnytting av fornybare energikilder. Hardt arbeid. Og jeg begynner å bli lei av alltid å bli møtt med påstanden om at jeg ikke forstår det fordi jeg mener det er legitimt å stille følgende spørsmål: vil det være en fordel eller ulempe å planlegge for å være det siste landet i verden som er avhengig av inntekter fra fossil energi? Norge har sammen med over 70 land forpliktet seg til å jobbe for å begrense etterspørselen etter kull, olje og gass fordi vi er i ferd med å skape farlige klimaendringer ved å bruke slike ressurser. Verden kan komme til å lykkes i den jobben. Da er ikke norsk olje og gass upåvirket

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar