onsdag 26. juli 2017

Ta vare på mobilen din!


Denne sommeren har IVAR undersøkt oss rogalendingers forbrukervaner. Resultatet er nedslående. Vi kaster nesten halvparten av alle elektroniske produkter vi forbruker, uten at de har gått i stykker. Dette er ineffektiv bruk av ressurser, miljøskadelig og dårlig for lommeboka.

Siden tidlig nittitall har veksten materielt forbruk skutt i været her til lands. Og lenge har også ideen om at stadig høyere forbruk av ting og tang er et udelt gode, vært en slags hellig ku. Det har vært sett på som bakstreversk, gammeldags og moralistisk å kritisere et stadig høyere konsum av produkter. I 2013 ble Rasmus Hansson anklaget for å ønske Norge tilbake til 80-tallet, da han for første gang på evigheter kritiserte den norske forbrukskulturen som politiker i en valgkamp. Men kampen for en mer sirkulær økonomi, et system hvor vi utnytter ressursene naturen gir oss mer effektivt, det er moderne.

 “Theres no such thing as waste, just resources in a wrong place”- er et fint ordtak, som på en måte danner grunnlaget for sirkulære produksjons og forbruksmønstre. Selvsagt er det bedre for både kloden, bedriften og forbrukeren om minst mulig av ressursene går til spille i en produksjonsprosess! Her finnes det også et stort potensial for nye arbeidsplasser. Håndtering, redistribuering og gjenvinning av ressurser som tidligere har vært regnet som avfall kan danne grunnlaget for et mylder av nye forretningsmuligheter. Særlig her på Vestlandet, hvor oljejobbene kommer til å forsvinne, bør vi se med stor interesse på mulighetene som overgangen til en mer kretsløpsbasert produksjon gir oss.

De enorme mengdene velfungerende mobiltelefoner, datamaskiner, tastaturer, lamper og elektriske dippedutter vi kaster før de er ødelagt, er bare et av mange symptomer på et bruk og kastsamfunn som har fått gå altfor langt. Å gjøre det billigere å reparere, øke tilgangen på produkter med lengre levetid og gjøre det lettere å dele - det vil ikke ta oss tilbake til åttitallet. Det vil gjøre oss til et samfunn som tar innover oss kunnskapen om at naturressursene er begrenset og at vi ikke kan bruke evig av dem. Da er det dumt å la ressursene gå til spille både i produksjons og forbruksleddet.  Vi skal ikke tilbake til hest, kjerre og åttitall. Vi skal forsøke å skape et topp moderne samfunn hvor vi er verdensmestere i å utnytte hver minste mengde av de naturressursene vi utvinner, og hvor det er enkelt for oss forbrukere å ta vare på de tingene vi kjøper og resirkulere dem ved nødvendighet.


Miljøpartiet De Grønne går til valg på å kutte momsen på reparasjoner, etablere utlånsbiblioteker for både elektronikk og sportsutstyr i alle storbyer, og å sette strengere krav til levetid for produkter. Skal vi ta vare på kloden kan vi begynne med å legge til rette for at folk tar bedre vare på tingene sine. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar