onsdag 28. juni 2017

De glemte utslippene


Cruiseskip er utslippsmastodonter. De forurenser i vanvittige mengder. Denne uka kommer fire av dem til Karmsund. De burde vært koblet til landstrøm når de ligger til kai.

Cruiseskip bruker rundt 30 tonn drivstoff hvert døgn det ligger til kai. Dette tilsvarer utslippet til 13 000 biler. Det er snakk om enorme utslipp, og forringelse av luftkvaliteten lokalt. Cruiseskipene virvler i tillegg opp havbunnen, og bidrar således til forverring av badevannskvalitet og forringelse av biologisk mangfold i havna.

Det vil ankomme 34 cruiseskip til Karmsund i 2017. En rask utregning viser at disse per døgn vil generere utslipp tilsvarende nesten 442 000 biler. Med dette i mente er det absurd at vi enda ikke har fått på plass landstrøm for cruiseskipene og andre skip, slik at de i stedet kan gå på strøm når de ligger til havn.

Folk liker å dra på tur. Enten det er med fly til Syden, eller fjerne strøk. Eller med et cruiseskip langs kysten her i Norge. Vi i De Grønne vil ikke at folk skal slutte å dra på ferie og oppleve verden. Men vi mener det må føres en nasjonal politikk for å få ned utslippene fra både fly og skipsfart. I dag går ikke utslippene som skjer i internasjonalt farvann eller luftrom på noen staters klimaregnskap. Dette fører til kollektiv ansvarsfraskrivelse. Som et minomum burde Norge internasjonalt være pådriver for at det kommer på plass internasjonale handlingsplaner for kutt av utslipp fra luft og sjøtransport.

Her hjemme er det på høy tid at det satses på landstrøm i alle norske havner. Vi kan ikke lenger overlate ansvaret til kommunene alene.  Når vi vet hvor store utslipp det er snakk om, og i flere tilfeller også skadelig lokal luftforurensing, er det merkelig at ikke staten trår til. De Grønnemener staten burde delfinansiere en stor andel, slik at  alle havner som mottar store cruiseskip kan tilby landstrøm. Det er effektiv klimapolitikk!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar