tirsdag 13. juni 2017

Ligg unna, Søviknes

Publisert i Rogalands Avis 12.06.2017 

Stadig flere unge søker en framtid utenfor oljebransjen. Nå skal olje- og energiministeren bruke ungdom til å lokke andre ungdommer inn i en bransje som ikke tar vare på framtiden vår. Det er problematiske på flere plan

Denne uka deltok olje og energiminister Terje Søviknes på det første møte med sitt eget “ungdomspanel”. Til NRK sier Søviknes selv at ungdommene han har rekruttert skal jobbe med å nå unge mennesker med informasjon om hvor viktig oljenæringa vil være for den oppvoksende generasjon. Søviknes er på villspor, og det er intet mindre enn dypt provoserende at en ansvarlig statsråd gir èn enkelt bransje denne typen særbehandling.

Jeg har aldri noensinne hørt om en statsråd som på eget initiativ rekrutterer unge mennesker med formål å snakke opp èn enkelt bransje. Denne særbehandlingen burde ses på med skepsis - uavhengig av synspunkter på norsk olje og gassvirksomhet forøvrig. At en minister bruker sin tid og innflytelse på å forsøke å få ungdommer til å velge karriere innenfor olje og gassbransjen er rett og slett dårlig rolleforståelse. Terje Søviknes sin oppgave som olje og energiminister er å føre regjeringens olje og energipolitikk. Om han ikke er fornøyd med norske ungdommers holdninger til olje og klima, bør han spørre seg hvem sin oppgave det er å hanskes med det. Såvidt meg bekjent er det ikke paneler nedsatt av regjeringen som pleier å ha ansvar for å rådgi unge både vedrørende politiske preferanser og utdanningsvalg.

Søviknes metoder er ikke bare prinsipielt problematiske. De er også vanskelige å forsvare i et pragmatisk perspektiv. Ministeren  forsøker desperat å rekruttere norske ungdommer til en bransje som har mistet 40.000 arbeidsplasser bare på tre år. Han forsøker å rekruttere norske ungdommer til en bransje som går høyst usikre tider i møte. En bransje som lever av å selge et produkt som klima ikke tåler at vi bruker ubegrenset av. Et produkt som blir dyrere og dyrere å utvinne på norske felt. Uansett hvor mange ganger Søviknes gjentar at det er “god plass til norsk olje og gass innenfor et tograderscenario”, kommer han ikke utenom et ugjendrivelige faktum: olje og gass er i ferd med å få reell konkurranse fra andre energikilder, og kombinert med effektiv klimapolitikk gir dette stor risiko for prisfall.

Vi kan gruble og diskutere til vi blir blå om hvor sannsynlig det er at verden etterspør olje fra norske felt om 30-50 år. Men, så lenge det er en moderat risiko for at etterspørselen er veldig mye mindre - og at den på sikt uansett skal langt ned - burde det holde som grunnlag for å la være å overbevise norske ungdommer om at oljebransjen er et trygt sted å bygge karriere på sikt. Søviknes sitt prosjekt bærer preg av propaganda, tomt valgflesk og desperasjon, fra en minister som burde fokusert på ordet energi framfor kun olje i sin tittel. Og med det heller fokusere på å skape en tryggere framtid for ungdommene og framtidens generasjoner. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar